Zákonné pojištění vozidel je povinné pro všechny

K provozu motorového vozidla neodmyslitelně patří takzvané zákonné pojištění povizidel. Musí jej mít každý vůz, který je používán na veřejných komunikacích, má technický průkaz nebo přidělenou registrační známku. O pojištění zodpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla pojednává zákon č. 168/1999 Sb., který mimo jiné ukládá, že řidič musí mít pojištění sjednané předtím, než začne vozidlo používat a to ve lhůtě 14dní od okamžiku, kdy vůz začne splňovat výše uvedené podmínky nebo od chvíle zániku předchozího pojištění. Podle novely výše zmíněného zákona je v současnosti jediným dokladem o pojištění vozu Zelená karta.

K čemu zákonné pojištění slouží?

Zákonné pojištění motorových vozidel neboli povinné ručení slouží k uhrazení škod, které pojistník napáchá na majetku nebo zdraví cizích osob. Tyto újmy a poškození jsou hrazeny do výše stanovených limitů. Zákon udává minimální limit pojistného plnění 35 000 000,- Kč, pojišťovny však nabízejí limity různé, aby vyhověly potřebám klientů a hranice pojistného plnění se tak může vyšplhat až na 100 000 000,- Kč. Obvykle každá pojišťovna nabízí několik variant povinného ručení. Pro nenáročné zákazníky, kteří chtějí ušetřit, jsou určeny nízké nebo minimální limity a pro klienty, kteří chtějí být dokonale chránění, jsou určeny vysoké limity, které s sebou nesou samozřejmě vyšší cenu pojistného. Zákonné pojištění hradí pouze škody způsobené druhé osobě, nečekejte proto, že uvidíte nějaké odškodné za vlastní újmy, pokud nemáte k základnímu pojištění také nějaká další připojištění (pojišťovny jich nabízí obvykle celou řadu), která už ovšem nejsou povinná.

Sankce

Co se stane v případě, že nemáte povinné ručení? Může vás stihnout velice vysoká pokuta a to od 5tisíc do 40tisíc korun, ukládá tak novela zákona z roku 2008. Podle této novely zaplatí nezodpovědný řidič také zaplatit příspěvek 20 – 300,- Kč a to za každý den, kdy vůz používal bez zaplaceného pojištění. Čím déle tak činil, tím vyšší bude celkový příspěvek. Další pokuta, tentokrát ve výši 1500 – 3000,- Kč, vás může čekat za nepředložení Zelené karty nebo za kartu nepodepsanou.